Synthetic Rubber Conformal Coatings là lớp phủ bảo vệ bằng cao su tổng hợp, được sử dụng để bảo vệ các thành phần điện tử khỏi các mối nguy hiểm môi trường như độ ẩm, bụi bẩn và các tác nhân ô nhiễm khác.

Synthetic Rubber Conformal Coatings

Với những ưu điểm mà dòng sản phẩm này mang lại, Synthetic Rubber Conformal Coatings được lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt, nơi các thành phần điện tử phải tiếp xúc với mức độ ẩm cao, chẳng hạn như trong các ứng dụng hàng hải, hàng không vũ trụ và ô tô.

Một số loại phủ bảo vệ bằng cao su tổng hợp phổ biến bao gồm cao su silicone, cao su fluorosilicone và cao su polyurethane. Mỗi loại phủ có các tính chất độc đáo riêng và được thiết kế cho các ứng dụng cụ thể.