Humiseal Stripper là một dung dịch tẩy sơn phủ bảo vệ Humiseal, được sử dụng để loại bỏ các lớp phủ cứng từ bề mặt các thành phần điện tử trên bo mạch điện tử. Sản phẩm mang đến giải pháp giúp loại bỏ lớp sơn phủ Humiseal hoặc các loại sơn phủ khác một cách hiệu quả và nhanh chóng, giúp thuận tiện cho việc sửa chữa hoặc thay thế các thành phần điện tử.

Humiseal Stripper

Dung dịch Humiseal Stripper được sử dụng bằng cách áp dụng lên bề mặt của các thành phần điện tử cần được loại bỏ sơn phủ bảo vệ, và sau đó chờ đợi khoảng thời gian cần thiết cho sự tác động của dung dịch tẩy sơn phủ. Sau đó, lớp sơn phủ bảo vệ có thể được dễ dàng loại bỏ bằng các công cụ thích hợp.

Với khả năng loại bỏ các lớp sơn phủ bảo vệ một cách nhanh chóng và hiệu quả, Humiseal Stripper là một sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động sửa chữa, bảo trì và sản xuất bo mạch điện tử.