Adhesive Solutions là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các giải pháp dán kết hoặc keo được sử dụng trong công nghiệp và sản xuất. Các giải pháp này được sử dụng để liên kết hai bề mặt vật liệu lại với nhau mà không cần sử dụng các phương pháp khác như hàn, đinh hoặc vít. Adhesive Solutions có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ô tô, hàng không, y tế, điện tử, vật liệu xây dựng và nhiều ứng dụng khác. Các loại keo khác nhau được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của từng ứng dụng, ví dụ như keo cách điện, keo chịu nhiệt hoặc keo chống ẩm.